• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  SUDSKA NAGODBA - NOVI PRISTUP RJEŠAVANJU PRIVREDNIH SUDSKIH SPOROVA

  17.12.2021.

  Sudska nagodba je ugovor kojim stranke u postupcima pred sudovima uređuju svoje odnose kojima mogu slobodno raspolagati i ima svojstvo pravosnažne i izvršne isprave.

  Odredba čl. 88 Zakona o parničnom postupku, koja se na osnovu upućujućih odredbi primjenjuje i u drugim vrstama sudskih postupaka (npr. vanparnični), daje procesno ovlaštenje sudu da strankama u sudskom sporu predloži da spor riješe sporazumno tako što će pred sudom zaključiti sudsku nagodbu, što praktično predstavlja doprinos suda u pravcu efikasnog I ekonomičnog rješenja spora.

  Sklapanje sudske nagodbe je pravo stranaka u sudskim postupcima ali i alat za mirno, sporazumno rješavanje sporova.

  Dužina trajanja privrednih sporova može negativno uticati na poslovanje privrednih subjekata, te bi privredni subjekti trebali imati poseban interes da se u slučaju iniciranja sudskih postupaka sporovi riješe u što kraćem roku i sa što manje troškova i tu svoje posebno mjesto ima sudska nagodba.

  U periodu počev od 04.05.2010 g kao početka rada Okružnog privrednog suda u Bijeljini pa do 15.12.2021  g od ukupno riješenih  10.461 predmeta privrednih sporova vrste  „Ps“ (privredni sporovi velike vrijednosti predmeta spora), vrste „Mals“ (privredni sporovi male vrijednosti predmeta spor) i vrste „Ps/Mals-Kom“ (komunalni privrednopravni sporovi), svega je 350 predmeta okončano sudskom nagodbom (3,4%).

  Iako sudska nagodba okončava sudski spor  na efikasan i ekonomičan način (manji troškovi sudskog postupka, izbjegavanje obimnog dokaznog materijala, izbjegavanje višestepenosti u odlučivanju i sl.), stranke u privrednim sudskim postupcima koji se vode pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini (pravna lica i preduzetnici), u neznatnoj mjeri koriste ovaj način okončanja spora.

  Očita je potreba za novim pristupom u rješavanju privrednih sudskih sporova, koji podrazumijeva ne samo procesnu aktivnost suda da poziva privredne subjekte da spor riješe sudskom nagodbom već i razvijanje svijesti kod poslovne zajednice o svim prednostima sporazumnog rješenja spora pred sudom.

  Prikazana vijest je na:
  8 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  SUDSKA NAGODBA - NOVI PRISTUP RJEŠAVANJU PRIVREDNIH SUDSKIH SPOROVA

  17.12.2021.

  Sudska nagodba je ugovor kojim stranke u postupcima pred sudovima uređuju svoje odnose kojima mogu slobodno raspolagati i ima svojstvo pravosnažne i izvršne isprave.

  Odredba čl. 88 Zakona o parničnom postupku, koja se na osnovu upućujućih odredbi primjenjuje i u drugim vrstama sudskih postupaka (npr. vanparnični), daje procesno ovlaštenje sudu da strankama u sudskom sporu predloži da spor riješe sporazumno tako što će pred sudom zaključiti sudsku nagodbu, što praktično predstavlja doprinos suda u pravcu efikasnog I ekonomičnog rješenja spora.

  Sklapanje sudske nagodbe je pravo stranaka u sudskim postupcima ali i alat za mirno, sporazumno rješavanje sporova.

  Dužina trajanja privrednih sporova može negativno uticati na poslovanje privrednih subjekata, te bi privredni subjekti trebali imati poseban interes da se u slučaju iniciranja sudskih postupaka sporovi riješe u što kraćem roku i sa što manje troškova i tu svoje posebno mjesto ima sudska nagodba.

  U periodu počev od 04.05.2010 g kao početka rada Okružnog privrednog suda u Bijeljini pa do 15.12.2021  g od ukupno riješenih  10.461 predmeta privrednih sporova vrste  „Ps“ (privredni sporovi velike vrijednosti predmeta spora), vrste „Mals“ (privredni sporovi male vrijednosti predmeta spor) i vrste „Ps/Mals-Kom“ (komunalni privrednopravni sporovi), svega je 350 predmeta okončano sudskom nagodbom (3,4%).

  Iako sudska nagodba okončava sudski spor  na efikasan i ekonomičan način (manji troškovi sudskog postupka, izbjegavanje obimnog dokaznog materijala, izbjegavanje višestepenosti u odlučivanju i sl.), stranke u privrednim sudskim postupcima koji se vode pred Okružnim privrednim sudom u Bijeljini (pravna lica i preduzetnici), u neznatnoj mjeri koriste ovaj način okončanja spora.

  Očita je potreba za novim pristupom u rješavanju privrednih sudskih sporova, koji podrazumijeva ne samo procesnu aktivnost suda da poziva privredne subjekte da spor riješe sudskom nagodbom već i razvijanje svijesti kod poslovne zajednice o svim prednostima sporazumnog rješenja spora pred sudom.