• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Razgledanje spisa

  Obavljanje uvida u sudske spise i kopiranje

  16.10.2014.

  a) obavljanje uvida u sudske spise

  Kada stranka, njen punomoćnik ili drugo zainteresovano lice žele obaviti uvid u sudski spis, obraćaju se pismenim zahtjevom referentu za unos podataka, koji će o tome obavijestiti sudiju koji postupa u predmetnom spisu ili predsjednika suda ukoliko se predmet nalazi u arhivi i isti odobravaju uvid u spis, a nakon datog odobrenja za uvid u spis, isti se obavlja  u prostorijama suda, na za to predvidjenom mjestu, uz obavezno prisustvo radnika suda, u toku radnog dana, po pravilu, u vremenu od 10,30 sati do 15,00 sati, a u opravdanim slučajevima može u toku cijelog radnog vremena.

  b) kopiranje

  Stranka, njen punomoćnik ili drugo zainteresovano lice, zahtjevaju kopiranje sudskog spisa ili nekog njegovog dijela tako što u pisanom zahtjevu navode broj sudskog spisa u kojem traže kopiranje, kao i šta traže da bude kopirano u spisu a zahtjev mora biti potpisan od lica koje traži kopiranje, predaje se referentu za unos podataka, nakon čega se zahtjev ulaže u predmetni sudski spis a odobrenje za kopiranje daju postupajući sudija odnosno predsjednik suda za arhivirane spise. 
  Nakon odobravanja kopiranja u spisu, kopiranje vrše ovlašteni radnici suda.
  Kopiranje sudskih spisa po zahtjevu stranke, njenog punomoćnika ili zainteresovanog lica, vrši se svakog radnog dana u vremenu od 10,30 sati do 15 sati, a izuzetno može i ranije ili kasnije, a ako se kopiranje ne može obaviti ili dovršiti u vremenu iz prethodnog stava, isto će se obaviti ili dovršiti sljedećeg radnog dana.
  Na ime troškova papira, tonera i amortizacije kopir aparata, lice koje zahtjeva kopiranje dužno je prethodno platiti novčanu naknadu u iznosu od 0,20 KM po listu, bez obzira da li je fotokopiranje izvršeno na jednoj ili obje stranice.
  Lice koje zahtjeva kopiranje dužno je dokaz o uplaćenoj naknadi iz čl. 13 ovoga pravilnika dostaviti sudu prije uručenja tražene kopije.
  Kopirani materijal uručiće se lice koje je zahtjevalo kopiranje nakon što sudu dostavi dokaz o izvršenoj uplati novčane naknade.

   

  2114 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1