• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Sudije suda

  24.12.2019.

  SUDIJE OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI

   

   

  BOŽANA GUŽVIĆ,

   

  rođena je 25.08.1967.godine u Rijeci, opština Rijeka. Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta  u Rijeci 28.11.1990. godine a pravosudni ispit položila 05.04.1993. godine u Zagrebu.

  Prvo zaposlenje kao sudijski volonter započela je u Okružnom sudu u Rijeci u periodu od 10.12.1990. godine do 31.07.1991. godine, a zatim kao sudijski pripravnik istog suda u periodu od 01.08.1991. godine do 30.09.1993. godine.

  U periodu od 14.08.1995. godine do 09.09.1997. godine, bila je zaposlena u Ministarstvu unutrašnjih poslova Republike Srpske kao nastavnik krivično-procesnog prava u SŠUP “PUPIĆ-LIZDEK“ Centar za obrazovanje kadrova unutrašnjih poslova Banja Luka, a od 10.09.1997. godine do 10.01.1999. godine, na poslovima referenta za pravne poslove u Odjeljenju za pravne i normativne poslove - Uprava za pravne, kadrovske, poslove stranaca i putnih isprava-MUP RS Bijeljina.

  Počev od 11.01.1999. godine pa do 18.11.1999. godine radila je kao stručni saradnik u Osnovnom sudu u Bijeljini, a od 18.11.1999. godine do 07.03.2004. godine obavljala je dužnost sudije u Osnovnom sudu u Bijeljini.

  U periodu od 08.09.2004. godine do 02.05.2006. godine bila je zaposlena u Rudniku i Termoelektrani AD Ugljevik, na radnom mjestu referenta za pravno zastupanje i disciplinski postupak.

  Dana 03.05.2006. godine, stupila je na dužnost dodatnog sudije u Osnovnom sudu u Bijeljini, sve do izbora za sudiju Okružnog privrednog suda u Bijeljini dana 01.12.2010. godine, u kom sudu počev od 01.07.2014. godine obavlja funkciju predsjednika suda.

   

   

  ALIDA NAĐ-MAĐARAC,

   

  rođena je 03.07.1952. godine u Banovićima, opština Banovići. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 27.01.1978. godine. Pravosudni ispit položila 22.02.1980. godine u Sarajevu.

  Prvo zaposlenje kao sudijski pripravnik započela je u Opštinskom sudu u Bijeljini.

  Za sudiju Opštinskog suda u Bijeljini imenovana je 1979. godine gdje radi do 31.12.1986. godine.

  Od 01.01.1987. godine imenovana je za sudiju Osnovnog suda u Bijeljini gdje radi do 02.10.1992. godine.

  Od 01.09.1996. godine do 25.03.2001. godine radi kao advokat.

  Za sudiju Osnovnog suda u Bijeljini imenovana je 22.11.2004. godine, gdje obavlja dužnost do 30.04.2010. godine.

  Za sudiju Okružnog privrednog suda u Bijeljini izabrana je  01.05.2010. godine.

   

   

  SLOBODANA KRSTIĆ,

   

  rođena je 04.10.1954. godine u Bijeljini, opština Bijeljina. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Pravosudni ispit položila je 26.09.1989. godine u Beogradu.

  U Skupštini opštine Bijeljina radi kao pripravnik od 26.12.1979. godine do 20.03.1980. godine.

  Poslove sudijskog pripravnika obavljala je u Opštinskom sudu Bijeljina od 21.03.1980. godine do 03.11.1981. godine.

  Od 04.11.1981. godine do 01.07.1992. godine, radi u Službi pravne pomoći Skupštine opštine Bijeljina i Međuopštinskom javnom pravobranilaštvu u Bijeljini.

  Za sudiju Osnovnog suda u Bijeljini imenovana je 02.07.1992. godine, gdje obavlja dužnost sudije do 30.04.2010. godine.

  Od 01.05.2010. godine izabrana je za sudiju Okružnog privrednog suda u Bijeljini.

   

   

  DRAŽENKO LUGONJA,

   

  rođen je 10.04.1977. godine u Sarajevu, opština Centar. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici, 12.09.2001. godine. Pravosudni ispit položio 16.02.2006. godine u Banja Luci. Titulu magistar pravnih nauka stekao je 29.04.2017. godine u Istočnom Sarajevu.

  Od 19.06.2003. godine do 18.06.2005. godine radi kao sudijski pripravnik u Osnovnom sudu u Bijeljini.

  U Opštini Bijeljina radi na poslovima diplomiranog pravnika od 01.05.2006. godine do 30.11.2006. godine.

  Od 01.12.2006. godine imenovan je za stručnog saradnika u Osnovnom sudu Bijeljina, gdje radi do 29.08.2008. godine. Za Višeg stručnog saradnika u Okružnom sudu Bijeljina imenovan je 30.08.2008. godine, gdje ostaje do 28.12.2014. godine. Za sudiju Okružnog privrednog suda u Bijeljini imenovan je 29.12.2014. godine.

   

   

  MEDIHA DŽEMALIĆ,

   

  rođena je 11.01.1985. godine u Hranči, opština Bratunac. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Tuzli 23.12.2008. godine. Pravosudni ispit položila 01.03.2012. godine u Banja Luci.

  Od 01.07.2009. godine do 30.06.2010. godine, radi na poslovima sudijskog pripravnika u Osnovnom sudu u Srebrenici. Od 12.01.2011. godine do 12.01.2012. godine, radi kao zemljišno-knjižni referent u Osnovnom sudu Srebrenica.

  Od 13.01.2012. godine do 01.04.2013. godine, radi kao šef pisarnice u Osnovnom sudu Srebrenica.

  Od 01.04.2013. godine do 30.06.2018. godine, radi na poslovima stručnog saradnika u Osnovnom sudu u Srebrenici.

  Za sudiju Okružnog privrednog suda u Bijeljini imenovana je 01.07.2018. godine.

   

   

  DRAGAN MITROVIĆ,

   

  rođen je 22.01.1974. godine u Bijeljini, opština Bijeljina. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2000. godine. Pravosudni ispit položio 2004. godine u Beogradu.

  Poslove volontera obavljao je u Osnovnom sudu u Bijeljini od 13.06.2001. godine do 20.01.2002. godine, kao i sudijskog pripravnika u periodu od 21.01.2002. godine do 12.06.2003. godine.

  Od 03.07.2006. godine do 30.06.2008. godine, radi kao predsjednik Vijeća za izlaganje podataka o nekretninama u Vladi Brčko Distrikta.

  Poslove stručnog saradnika obavljao je u Osnovnom sudu u Bijeljini od 01.07.2008. godine -31.12.2008. godine.

  Od 05.01.2009. godine do 30.06.2010. godine radi kao predsjednik Vijeća za izlaganje podataka o nekretninama u Vladi Brčko Distrikta.

  Za dodatnog  sudiju Osnovnog suda Brčko Distrikta imenovan je 01.07.2010. godine.

  Za sudiju Okružnog privrednog suda u Bijeljini imenovan je 01.10.2018. godine.

  963 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1