• logo
 • osnovna stranica
 • Okružni privredni sud u Bijeljini

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Pozivi

  17.11.2014.

  Parnične stranke u privrednim sporovima koji se vode kod okružnih privrednih sudova su pravna lica i preduzetnici.

  Pitanje dostave pa i dostave poziva na ročište, pravnim licima i preduzetnicima uredjeno je odredbom čl. 349 Zakona o parničnom postupku (Sl.gl.RS br. 58/03, 85/03, 74/05, 63/07, 49/09, 61/13  – u daljem tekstu: ZPP)

  Prema navedenoj odredbi, dostava se vrši predajom pismena licu ovlaštenom za primanje pismena ili ako se takvo lice ne zatekne u kancelariji odnosno radnoj prostoriji, radniku koji se tu zatekne (stav 1 u vezi čl. 339 st. 2 Zakona) što važi i za pravna lica odnosno preduzetnike koji nisu upisani u određeni sudski ili drugi registar (st. 2 i 5).

  Ako dostava na adresu navedenu u tužbi ne uspije, dostava se vrši na adresu sjedišta pravnog lica upisanog u registru, a ako dostava ni na toj adresi ne uspije, vrši se stavljanjem pismena na oglasnu tablu suda i smatra da je dostava izvršena istekom 15 dana od dana stavljanja pismena na oglasnu tablu suda (stav 3.).

  Ako je u tužbi označena adresa pravnog lica koja je upisana u sudskom registru, nema ponavaljanja dostave na tu adresu, već se dostava vrši stavljanjem pismena na oglasnu tablu suda (st. 4).

  U pozivu se naznačavaju mjesto, prostorija i vrijeme održavanja ročište, navode stranke i predmet spora, te upozorenje za stranke kao i ostale učesnike u postupku na zakonske posljedice izostanka s ročišta.

  790 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1