Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

Odluka o organizaciji rada u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini od 23.03.2020

23.03.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U BIJELJINI

Broj:59-0-Su-20-000 153-2

Datum, 23.03.2020 g

 

Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12, 44/15, 39/16, 100/17) , člana 8. t.b) i i) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (Službeni glasnik Republike Srpske br. 9/14, 71/17), shodno Odluci Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine br. 08-02-2-1010-2/2020 od 22.03.2020 g  predsjednik Okružnog privrednog suda u Bijeljini, 23.03.2020 g donosi

 

 

O D L U K U

 

o organizaciji rada u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja pojave širenja COVID-19 (korona) virusa

 

 

Član 1.

 

Ovom Odlukom, u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja širenja novog COVID – 19 (korona) virusa,  organizuje se rad i obavljanje poslova u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini (u daljem tekstu: sud).

 

Ovom Odlukom, objedinjuju se mjere iz Odluke br. 59-0-Su-20-000 153 od 17.03.2020  g i Odluke o njenim izmjenama br. 59-0-Su-20-00 153-1 od 20.03.2020 g te vrši uskladjivanje sa mjerama naloženim Odlukom Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine br. 08-02-2-1010-2/2020 od 22.03.2020 g.

 

 

Član 2.

 

Mjere u pravcu preventivnog djelovanja i sprečavanja širenja virusa Corona (korona), u radu suda jesu sljedeće:

 

-          vršiti redovnu dezinfekciju službenih prostorija suda i kontinuirano preduzimati sve mjere u skladu sa naredbama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske koje se odnose na obavezno sprovodjenje mjera za reagovanje na bolesti izazvane novim COVID – 19 (korona) virusom u Republici Srpskoj

-          sud će raditi skraćenim radnim vremenom od 09,00 sati do 13,00 sati a u slučaju eventualnih promjena javnost će biti blagovremeno obavještena

-          predsjednik suda, Gužvić Božana svakodnevno će obavljati svoje rukovodeće dužnosti, pomno prateći razvoj situacije sa obavezom procjene opasnosti po zdravlje ljudi i u tom pravcu, donositi i ad hod mjere, pa i restriktivnije od mjera iz ove Odluke u slučaju potrebe pri čemu će se rukovoditi nužnim minimumom rada suda

-          organizuje se dežurstvo dvoje sudija za postupanje po predmetima registracije poslovnih subjekata i predmetima u kojima se, eventualno,  treba odlučiti o sudskoj mjeri obezbjedjenja, i to sudija Lugonja Draženka i Mitrović Dragana tako što će njihovo dežurstvo biti, u pravilu,  organizovano na sedmičnom nivou (svaki po sedmicu)

-          organizuje se dežurstvo dva daktilografa-asistenta za potrebe rada predsjednika suda i dežurnih sudija, na sedmičnom nivou i to: jednu sedmicu Maletić Mladenke i Milićević Branke a jednu sedmicu Ibišević Hariza i Gluhović Biljane

-          sudija Mediha Džemalić, koja prebiva u Tuzli  te  sudije Alida Nadj-Madjarac i Slobodana Krstić,  pristupiće u sud radi preduzimanja radnji u pojedinačnom predmetu samo na osnovu procjene predmeta i njegove hitnosti, o čemu će odluku donijeti isključivo predsjednik suda

-          prijem stranaka u sudu od strane predsjednika suda otkazuje se do prestanka uzroka posebnog režima rada u sudu

-          prijem i otprema pismena će se vršiti isključivo putem pošte

-          odgadjaju se sva zakazana ročišta do ispunjenja uslova za njihovo neometano održavanje

-          neće se zakazivati nova ročišta, sve do prestanka uzroka posebnog režima rada u sudu

-          otkazuju se i svi pljenidbeni popisi i prodaja pokretnih stvari u izvršnim postupcima koji se vode u sudu, do ispunjenja uslova za njihovo neometano održavanje

-          primopredaja dokumentacije za potrebe promjena u sudskom registru izmedju APIF-a i suda,  vršiće su u prostorijama suda, dva puta sedmično i to utorkom i četvrtkom

 

 

Član 3.

 

Ova Odluka, mijenjaće se, shodno razvoju situacije u vezi širenja novog COVID – 19 (korona) virusa.

 

 

Član 4.

 

Ova  Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Ova Odluka na snazi je dok traju vanredne okolnosti uzrokovane COVID-19 (korona) virusom u Bosni i Hercegovini.

 

 

                                                                                                 PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                Gužvić Božana

 

 

DNA !

1.      Ministarstvo pravde Republike Srpske

2.      Viši privredni sud u Banja Luci

3.      Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine

4.      Okružni centar sudske policije Bijeljina

5.      svim zaposlenima putem e-maila

6.      na oglasnu tablu suda

7.      su arhiva

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh