Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

ODRŽANO PREDAVANJE IZ OBLASTI STEČAJNOG PRAVA

20.01.2020.

Studenti IV godine osnovnih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, slušaju izborni predmet „Stečajno pravo“.

U sklopu poslovne saradnje i organizovanja studentske prakse, zasnovane na Ugovoru koji je sa Pravinim fakultetom Univerziteta Istočno Sarajevo zaključen dana 11.05.2018. g, a na poziv predmetnog nastavnika, prof. Dijane Marković-Bajalović, dana 18.01.2020. g, predsjednik Okružnog privrednog suda u Bijeljini i ujedno i sudija toga suda, Gužvić Božana, održala je studentima predavanje u Odjeljenju Pravnog fakulteta u Bijeljini, iz oblasti stečajnog prava.

Studenti su prije svega upoznati sa organizacijom i nadležnostima specijalizovanih privrednih sudova u Republici Srpskoj, a zatim i sa osnovama stečajnog postupka (pojam, faze, organi stečajnog postupka) kao i faktora  koji imaju uticaja na dužinu njihovog trajanja.

Takođe, studentima su prezentovane i aktivnosti Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTS), počev od 2014. g, na unapređenju rada po predmetima stečaja, te je predmetnom nastavniku uručena brošura „Vodič za efikasnije rješavanje stečajnih predmeta“ kao jednog od rezultata realizacije Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u BiH – druga faza (ICEA) koji finansira Vlada Švedske, a koji Vodič predstavlja jednostavni pregled stečajnog postupka za nosioce pravosudnih funkcija koji se po prvi put susreću sa stečajnim postupkom.

Predavanju su prisustvovali i stečajni upravnici sa liste stečajnih upravnika Okružnog privrednog suda u Bijeljini, Vićanović Aleksandar i Krsmanović Marko, koji su studente upoznali sa načinom imenovanja stečajnih upravnika i nekim izazovima u svom radu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

20200118_133104.jpg

20200118_114702.jpg

20200118_114849.jpg

Ostale fotografije