Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

OKRUGLI STO – EFIKASAN STEČAJNI POSTUPAK Teslić, 13.11.2019.g

14.11.2019.

Brzo i efikasno procesuiranje predmeta ima ključnu ulogu u očuvanju i poboljšanju kvaliteta pravosudnog sistema što zahtjeva kontinuirane napore radi postizanja efikasnosti kao ključnog faktora za očuvanje vladavine prava.

Tom cilju služi „Projekat unapredjenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini-druga faza (ICEA) finansiran od strane Vlade Švedske, kojim projektom su obuhvaćeni i predmeti stečaja, i u tom cilju, Vodič za efikasnije rješavanja stečajnih predmeta predstavlja jedan od rezultata realizacije toga projekta.

Visoki sudski i tužilački savjet Bosne i Hercegovine (VSTS), proveo je razne aktivnosti u pravcu efikasnijeg postupanja u predmetima stečaja i to:

-          od 05.03.2014 g uvedena je obaveza sudova da sačinjavaju Akcione planove rješavanja stečajnih predmeta te izvještaje o rješavanju predmeta proisteklih i u vezi stečajeva

-          31.03.2014 g, u organizaciji VSTS održan je sastanak predsjednika privrednih odjeljenja, sudija i stečajnih upravnika na temu unapredjenja stečajnog postupka sa ciljem unapredjenja i povećanja saradnje, na kom sastanku su usvojeni zaključci koji su objavljeni na internet stranici VSTS

-          dana 14.03.2018 g VSTS je na svojoj sjednici donio odluku o formiranju Radne grupe za unapredjenje rješavanja predmeta stečaja čiji je zadatak bio da sagleda i analizira stanje stečajnih predmeta te da se ponude rješenja koja će u postojećim zakonskim okvirima omogućiti efikasniji stečajni postupak i njegovu modernizaciju i jedna takva aktivnosti jeste upravo izrada Vodiča kroz stečajni postupak

-          izradjen je Vodič za efikasnije rješavanja stečajnih predmeta

 

Zakonska regulativa u Bosni i Hercegovini, može se reći, na zadovoljavajući način reguliše stečajne postupke, pri čemu treba imati u vidu administrativno uredjenje ove zemlje koje se sastoji od dva entiteta i Brčko Distrika BiH, pa dakle, i tri stečajna zakona.

No procesno pravne odredbe stečajnih zakona u Bosni i Hercegovini, su obimne što i ne treba čuditi imajući u vidu svu složenost procedure stečajnog postupka, tako da Vodič za efikasnije rješavanje stečajnih predmeta, sadrži osnovne informacije o stečajnom postupku, njegovim učesnicima te procesnim procedurama od pokretanja do okončanja.

Vodič naravno ne upućuje na sve situacije koje bi se mogle pojaviti u ovom izuzetno složenom sudskom postupku. Za to je potrebno iskustvo u radu po stečajnim predmetima i razmjena tih iskustava izmedju stečajnih sudija i stečajnih upravnika.

Vodič je u prvom redu namjenjen sudijama koji se prvi puta susreću sa radom u stečajnim predmetima, ali i ostalim sudijama koje na neki način imaju vezu sa tom vrstom sudskog postupka, zatim predsjednicima sudova u čijoj organizacionoj strukturi jeste provodjenje stečajnog postupka, predsjednicima privrednih odjeljenja, zatim stečajnim upravnicima i svim ostalim zainteresovanim za ovu specifičnu i aktuelnu vrstu sudskog postupka radi njegovog boljeg razumijevanja.

Svrha vodiča jeste da na jedan jednostavan, kratak i prihvatljiv način približi i pojasni složenu materiju stečaja, te time da svoj doprinos boljem razumijevanju i snalaženju u ovoj vrlo složenoj vrsti sudskog postupka.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

20191113_092254.jpg

20191113_092001.jpg

20191113_092107.jpg

Ostale fotografije