Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

ODRŽAN SASTANAK PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI SA PREDSTAVNICIMA ZBORA ADVOKATA BIJELJINA

06.06.2019.

 


Države vodjene vladavinom prava imaju obavezu da svoje sudske sisteme organizuju na način da pruže garanciju supremaciji vladavine prava i poštivanju osnovnih prava i sloboda u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a sudije i advokati imaju značajnu ulogu u ispunjavanju ovog cilja na najbolji mogući način, iako imaju različite uloge u sudskim postupcima.
Zajednički doprinos  sudija i advokata ostvarenju prednjeg cilja jeste neophodan da bi se došlo do fer i efikasnog rješavanja sudskih postupaka.
Nezavisno sudstvo  ima obavezu da nepristrasno odlučuje, na osnovu činjenica i dokaza i u skladu sa zakonom bez ikakvih ograničenja, nezakonitih uticaja, podsticaja, pritisaka, prijetnji ili miješanja neposrednih ili posrednih sa bilo koje strane ili iz bilo kog razloga.
S druge strane, uloga advokata jeste da bude pouzdan savjetnik svog klijenta i njegov predstavnik kao profesionalac te neizostavni učesnik u sprovodjenju pravde.
I sudije i advokati moraju biti nezavisni u obavljanju svojih dužnosti te tako i doživljeni od strane javnosti, sve u skladu sa usvojenim kodeksima svojih profesija.
Rukovodjeni zajedničkim ciljem – unapredjenje vladavine prava, u sjedištu Okružnog privrednog suda u Bijeljini, na zajedničkom sastanku, prvom takve vrste, održanom dana 05.06.2019 g, predsjednik Okružnog privrednog suda u Bijeljini i predstavnici Zbora advokata Bijeljina, u neposrednom dijalogu, započeli su sa razvijanjem drugačijeg odnosa od onog u sudnici, kako bi kroz konstruktivni odnos doprinijeli poboljšanju kvaliteta i efikasnosti postupanja.
Na sastanku je razmatrano stanje stvari po pitanju broja predmeta u radu suda i broja sudija koji postupaju u istima, mogućnosti da profesionalni punomoćnici advokati kraćim putem (telefonski ili na drugi način) saopštavaju hitne i nepredvidjene okolnosti (npr. nemogućnost pristupa na zakazano ročište), zajedničkog prisustva seminarima u organizaciji Centra za edukaciju sudija i tužilaca Republike Srpske, mogućnosti ubrzanog rada i po predmetima koji nisu u Planu rješavanja predmeta za tekuću godinu.
Zajednički zaključak i poruka predmetnog sastanka jeste da se sa praksom ovakvih odnosa nastavi, redovno, jednom godišnje ili po potrebi više puta u toku godine, kao i da se isti održavaju i u proširenom sastavu, u pravcu da se poziv za sastanak uputi i drugim Zborovima advokata putem Advokatske komore Republike Srpske, imajući u vidu da u predmetima kod Okružnog privrednog suda u Bijeljini, stranke zastupaju i advokati sa područja drugih Zborova advokata.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh