Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

Obavljanje uvida u sudske spise i kopiranje

16.10.2014.

a) obavljanje uvida u sudske spise

Kada stranka, njen punomoćnik ili drugo zainteresovano lice žele obaviti uvid u sudski spis, obraćaju se pismenim zahtjevom referentu za unos podataka, koji će o tome obavijestiti sudiju koji postupa u predmetnom spisu ili predsjednika suda ukoliko se predmet nalazi u arhivi i isti odobravaju uvid u spis, a nakon datog odobrenja za uvid u spis, isti se obavlja  u prostorijama suda, na za to predvidjenom mjestu, uz obavezno prisustvo radnika suda, u toku radnog dana, po pravilu, u vremenu od 10,30 sati do 15,00 sati, a u opravdanim slučajevima može u toku cijelog radnog vremena.

b) kopiranje

Stranka, njen punomoćnik ili drugo zainteresovano lice, zahtjevaju kopiranje sudskog spisa ili nekog njegovog dijela tako što u pisanom zahtjevu navode broj sudskog spisa u kojem traže kopiranje, kao i šta traže da bude kopirano u spisu a zahtjev mora biti potpisan od lica koje traži kopiranje, predaje se referentu za unos podataka, nakon čega se zahtjev ulaže u predmetni sudski spis a odobrenje za kopiranje daju postupajući sudija odnosno predsjednik suda za arhivirane spise. 
Nakon odobravanja kopiranja u spisu, kopiranje vrše ovlašteni radnici suda.
Kopiranje sudskih spisa po zahtjevu stranke, njenog punomoćnika ili zainteresovanog lica, vrši se svakog radnog dana u vremenu od 10,30 sati do 15 sati, a izuzetno može i ranije ili kasnije, a ako se kopiranje ne može obaviti ili dovršiti u vremenu iz prethodnog stava, isto će se obaviti ili dovršiti sljedećeg radnog dana.
Na ime troškova papira, tonera i amortizacije kopir aparata, lice koje zahtjeva kopiranje dužno je prethodno platiti novčanu naknadu u iznosu od 0,20 KM po listu, bez obzira da li je fotokopiranje izvršeno na jednoj ili obje stranice.
Lice koje zahtjeva kopiranje dužno je dokaz o uplaćenoj naknadi iz čl. 13 ovoga pravilnika dostaviti sudu prije uručenja tražene kopije.
Kopirani materijal uručiće se lice koje je zahtjevalo kopiranje nakon što sudu dostavi dokaz o izvršenoj uplati novčane naknade.

 


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh