Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

Akti suda

21.04.2015.

Okružni privredni sud Bijeljina od osnivanja pa do danas donio je niz normativnih akata kojima se uređuje unutrašnja organizacija i funkcionisanje suda, kao i odnos prema strankama i trećim licima, a aktuelni propisi su:

1. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini – prečišćeni i usklađeni tekst (Odlukom Ministarstva pravde RS br. 08.020/052-4442/14-3 od 01.07.2014. g. data saglasnost na isti)
2. Pravilnik o zapošljavanju u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
3. Pravilnik o programu obuke sudijskih pripravnika i pripravnika-volontera u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
4. Pravilnik o ocjenjivanju rada radnika u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
5. Pravilnik o provjeri znanja za rad na računaru i brzine kucanja za radno mjesto daktilograf-asistent,
6. Pravilnik o upotrebi i čuvanju pečata Okružnog privrednog suda u Bijeljini,
7. Pravilnik o arhivskom poslovanju u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
8. Pravilnik o uspostavi i vođenju, upotrebi i čuvanju štambilja Okružnog privrednog suda u Bijeljini,
9. Pravilnik o troškovima reprezentacije u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
10. Pravilnik o poklonima i donacijama u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
11. Pravilnik o načinu korištenja i upotrebi službenih fiksnih telefona u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
12. Pravilnik o upotrebi kopir aparata i postupku obavljanja uvida u spise u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
13. Kućni red u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
14. Odluka o kontroli prisustva i vođenju evidencije prisustva na poslu zaposlenih u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
15. Pravilnik o postupanju sa pritužbama, sugestijama i pohvalama na rad Okružnog privrednog suda u Bijeljini, sudija i zaposlenika u sudu,
16. Pravilnik o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika Okružnog privrednog suda u Bijeljini,
17. Pravilnik o zaštiti na radu u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
18. Pravilnik o načinu i rokovima vršenja popisa imovine Okružnog privrednog suda u Bijeljini,
19. Pravilnik o zaštiti od požara u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
20. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
21. Etički kodeks zaposlenih u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
22. Vodič za pristup informacijama u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
23. Pravilnik o internoj kontroli i internim kontrolnim postupcima u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
24. Pravilnik o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini,
25. Pravilnik o postupku direktnog sporazuma,
26. Pravilnik o internim procedurama za preventivno djelovanje u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini.

 

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh