Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

Sudska odjeljenja

13.10.2014.

Poslovi i zadaci iz djelokruga rada suda vrše se u organizacionoj jedinici sudija (parnični, vanparnični i izvršni) i organizacionoj jedinici sudske uprave (obuhvata administrativno - tehničke, računovodstveno - materijalno - finansijske poslove i pomoćno - tehničke poslove).


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh