Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

Nadležnost suda

13.10.2014.

Stvarna nadležnost Okružnog privrednog suda u Bijeljini utvrđena je Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 37/12) i to članom 33., kojim je propisano da okružni privredni sudovi u prvom stepenu odlučuju:

1. u parničnim i vanparničnim sporovima koji se odnose na prava i obaveze po osnovu pravnog prometa robe, usluga, vrijednosnih papira, vlasničkih i drugih stvarnih prava na nekretninama, kao i na prava i obaveze proistekle iz vrijednosnih papira, u kojima su obje stranke u postupku pravno ili fizičko lice, koje u svojstvu samostalnog preduzetnika i u drugom svojstvu obavlja privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja,

2. u sporovima koji se odnose na brodove i na plovidbu na unutrašnjim vodama, kao i u sporovima na koje se primjenjuje plovidbeno pravo, osim sporova o prevozu putnika,

3. u sporovima koji se odnose na avione, kao i u sporovima na koje se primjenjuje vazduhoplovno pravo, osim sporova o prevozu putnika,

4. u sporovima iz autorskog prava, srodnih prava i prava industrijske svojine,

5. u sporovima nastalim povodom djela za koja se tvrdi da predstavljaju nelojalnu konkurenciju ili monopolistički sporazum,

6. u postupcima stečaja i likvidacije, u skladu sa zakonom, kao i u svim sporovima koji nastanu u toku i povodom sprovođenja postupka stečaja i likvidacije,

7. u poslovima registracije pravnih lica ili samostalnih preduzetnika uređenih Zakonom o upisu poslovnih subjekata u sudski registar,

8. o sprovođenju izvršnog postupka po pravosnažnim izvršnim sudskim odlukama privrednih sudova,

9. o sprovođenju izvršnog postupka po vjerodostojnim ispravama u kojima su obje stranke u postupku pravna lica ili fizička lica koja u svojstvu samostalnog preduzetnika ili u drugom svojstvu obavljaju privrednu ili drugu registrovanu djelatnost u vidu osnovnog ili dopunskog zanimanja i po izvršnim notarskim ispravama u kojima su obje stranke u postupku pravna lica,

10. o određivanju mjera obezbjeđenja,

11. o pružanju pravne pomoći sudovima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini iz svoje nadležnosti,

12. o obavljanju poslova međunarodne pravne pomoći iz svoje nadležnosti,

13. o sporovima koji nastanu stranim ulaganjem i

14. o obavljanju i drugih poslova uređenih zakonom.

 

Okružni privredni sud Bijeljina svojom nadležnošću pokriva područja sljedećih opština: Bijeljina, Zvornik, Lopare, Srebrenica i Bratunac.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh