Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

mail print fav manja slovaveca slova

Uvjerenja i Potvrde Okružnog privrednog suda

13.10.2014.

Okružni privredni sud izdaje sljedeća uvjerenja i potvrde:

1. Uvjerenje da se nad određenim pravnim licem (privrednim subjektom)
ne vodi stečajni postupak, kao ni postupak likvidacije,

2. Uvjerenje da kod ovog suda određeno pravno lice nije predmet proglašenja
stečaja za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanje sporazuma,
aranžmana sa povjeriocima ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa
zakonima i propisima BiH,

3. Potvrda da se nad pravnim licem ne vodi parnični ni izvršni postupak kod ovog suda.

Za izdavanje ovih uvjerenja i potvrda potrebno je podnijeti zahtjev Agenciji za posredničke, informatičke i finansijske usluge - APIF, prema sjedištu pravnog lica.

Navedena uvjerenja i potvrde se izdaju u svrhu:

a) prijava na javni konkurs/oglas za podnošenje aplikacija za dodjelu sredstava
iz Fonda za podsticaj/podršku stranim investitorima u Bosni i Hercegovini,
b) aplikacija za dodjelu sredstava iz Fondova Vlade Republike Srpske,
c) aplikacija za reprogram i dodjelu kredita kod komercijalnih banaka,
d) javnih oglasa za prikupljanje ponuda za izbor najpovoljnijeg ponuđača
e) učešca na projektima podrške zapošljavanja u Republici Srpskoj,
za osiguranje imovine i lica,
f) učešća u parničnim postupcima u sudovima u BiH,
g) dokazivanja podnešenih tužbi za pravna lica
h) učešća na tenderu ili po objavljenom konkurentskom zahtjevu za dostavljanje ponuda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh