Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

Aktuelnosti

   1 - 6 / 44  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
PROGRAM RADA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI za 2020. godinu

PROGRAM RADA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI za 2020. godinu

Okružni privredni sud u Bijeljini, započeo je sa radom, kao novoosnovana pravosudna institucija prvog stepena, dana 01.05.2010. g. shodno odredbi čl. 29 t. b) Zakona o sudovima Republike Srpske...

15.01.2020.

ODLUKA O RASPOREDU POSLOVA U OKRUŽNOM PRIVREDNOM SUDU U BIJELJINI za 2020. godinu

ODLUKA O RASPOREDU POSLOVA U OKRUŽNOM PRIVREDNOM SUDU U BIJELJINI za 2020. godinu

Cilj donošenja Odluke o rasporedu poslova u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini za 2020. g (u daljem Odluka), jeste raspored poslova sudija i drugih zaposlenika suda u 2020. godini...

15.01.2020.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.2019. g do 31.12.2019. g

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.2019. g do 31.12.2019. g

Svrha utvrdjivanja optimalnih i predvidivih rokova za postupanje u predmetima je osiguranje primjerene dužine trajanja postupaka koja omogućava efikasno i profesionalno postupanje u predmetima u sudu...

15.01.2020.

OKRUGLI STO – EFIKASAN STEČAJNI POSTUPAK Mostar, 22.11.2019.g

OKRUGLI STO – EFIKASAN STEČAJNI POSTUPAK Mostar, 22.11.2019.g

Pored okruglog stola na temu “Efikasan stečajni postupak” koji je održan dana 13.11.2019. godine u Tesliću, održan je još jedan, u Mostaru dana 22.11.2019. godine, na kome je takođe predstavljen Vodič za efikasnije rješavanje stečajnih predmeta

26.11.2019.

OKRUGLI STO – EFIKASAN STEČAJNI POSTUPAK Teslić, 13.11.2019.g

OKRUGLI STO – EFIKASAN STEČAJNI POSTUPAK Teslić, 13.11.2019.g

Brzo i efikasno procesuiranje predmeta ima ključnu ulogu u očuvanju i poboljšanju kvaliteta pravosudnog sistema što zahtjeva kontinuirane napore radi postizanja efikasnosti kao ključnog faktora za očuvanje vladavine prava.

14.11.2019.

SASTANAK SA STEČAJNIM UPRAVNICIMA Bijeljina, 11.10.2019.g

SASTANAK SA STEČAJNIM UPRAVNICIMA Bijeljina, 11.10.2019.g

Dana 11.10.2019 g, u prostorijama Okružnog privrednog suda u Bijeljini, održan je sastanak predsjednika ovoga suda, Gužvić Božane, stečajnih sudija Alide Nadj-Madjarac i Mitrović Dragana, sa stečajnim upravnicima koji postupaju u stečajnim predmetnima u radu ovoga suda

14.11.2019.

   1 - 6 / 44  >