Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

Aktuelnosti

   1 - 6 / 48  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine

Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine

Asocijacija za demokratske inicijative (ADI) je u decembru 2019. godine izradila Vodič za samozastupanje za mikro, mala i srednja preduzeća...

05.02.2020.

Plan nabavki Okružnog privrednog suda u Bijeljini za 2020. godinu

Plan nabavki Okružnog privrednog suda u Bijeljini za 2020. godinu

Okružni privredni sud u Bijeljini objavljuje plan nabavki za 2020. godinu...

27.01.2020.

Program stručnog usavršavanja i početne obuke za 2020. godinu kreiran od strane Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

Program stručnog usavršavanja i početne obuke za 2020. godinu kreiran od strane Centra za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj

Centar za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj ima posebno zadovoljstvo predstaviti vam Program stručnog usavršavanja i početne obuke sudija i javnih tužilaca za 2020. godinu koji je kreiran na bazi Zakona o Centru za edukaciju sudija i javnih tužilaca u Republici Srpskoj...

23.01.2020.

ODRŽANO PREDAVANJE IZ OBLASTI STEČAJNOG PRAVA

ODRŽANO PREDAVANJE IZ OBLASTI STEČAJNOG PRAVA

U sklopu poslovne saradnje i organizovanja studentske prakse, zasnovane na Ugovoru koji je sa Pravinim fakultetom Univerziteta Istočno Sarajevo zaključen dana 11.05.2018. g, a na poziv predmetnog nastavnika, prof. Dijane Marković-Bajalović, dana 18.01.2020. g, predsjednik Okružnog privrednog suda u Bijeljini i ujedno i sudija toga suda, Gužvić Božana, održala je studentima predavanje u Odjeljenju Pravnog fakulteta u Bijeljini, iz oblasti stečajnog prava.

20.01.2020.

PROGRAM RADA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI za 2020. godinu

PROGRAM RADA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI za 2020. godinu

Okružni privredni sud u Bijeljini, započeo je sa radom, kao novoosnovana pravosudna institucija prvog stepena, dana 01.05.2010. g. shodno odredbi čl. 29 t. b) Zakona o sudovima Republike Srpske...

15.01.2020.

ODLUKA O RASPOREDU POSLOVA U OKRUŽNOM PRIVREDNOM SUDU U BIJELJINI za 2020. godinu

ODLUKA O RASPOREDU POSLOVA U OKRUŽNOM PRIVREDNOM SUDU U BIJELJINI za 2020. godinu

Cilj donošenja Odluke o rasporedu poslova u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini za 2020. g (u daljem Odluka), jeste raspored poslova sudija i drugih zaposlenika suda u 2020. godini...

15.01.2020.

   1 - 6 / 48  >