Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

Aktuelnosti

   1 - 6 / 45  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
ODRŽANO PREDAVANJE IZ OBLASTI STEČAJNOG PRAVA

ODRŽANO PREDAVANJE IZ OBLASTI STEČAJNOG PRAVA

U sklopu poslovne saradnje i organizovanja studentske prakse, zasnovane na Ugovoru koji je sa Pravinim fakultetom Univerziteta Istočno Sarajevo zaključen dana 11.05.2018. g, a na poziv predmetnog nastavnika, prof. Dijane Marković-Bajalović, dana 18.01.2020. g, predsjednik Okružnog privrednog suda u Bijeljini i ujedno i sudija toga suda, Gužvić Božana, održala je studentima predavanje u Odjeljenju Pravnog fakulteta u Bijeljini, iz oblasti stečajnog prava.

20.01.2020.

PROGRAM RADA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI za 2020. godinu

PROGRAM RADA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI za 2020. godinu

Okružni privredni sud u Bijeljini, započeo je sa radom, kao novoosnovana pravosudna institucija prvog stepena, dana 01.05.2010. g. shodno odredbi čl. 29 t. b) Zakona o sudovima Republike Srpske...

15.01.2020.

ODLUKA O RASPOREDU POSLOVA U OKRUŽNOM PRIVREDNOM SUDU U BIJELJINI za 2020. godinu

ODLUKA O RASPOREDU POSLOVA U OKRUŽNOM PRIVREDNOM SUDU U BIJELJINI za 2020. godinu

Cilj donošenja Odluke o rasporedu poslova u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini za 2020. g (u daljem Odluka), jeste raspored poslova sudija i drugih zaposlenika suda u 2020. godini...

15.01.2020.

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.2019. g do 31.12.2019. g

Izvještaj o poštivanju optimalnih i predvidivih rokova za period od 01.01.2019. g do 31.12.2019. g

Svrha utvrdjivanja optimalnih i predvidivih rokova za postupanje u predmetima je osiguranje primjerene dužine trajanja postupaka koja omogućava efikasno i profesionalno postupanje u predmetima u sudu...

15.01.2020.

OKRUGLI STO – EFIKASAN STEČAJNI POSTUPAK Mostar, 22.11.2019.g

OKRUGLI STO – EFIKASAN STEČAJNI POSTUPAK Mostar, 22.11.2019.g

Pored okruglog stola na temu “Efikasan stečajni postupak” koji je održan dana 13.11.2019. godine u Tesliću, održan je još jedan, u Mostaru dana 22.11.2019. godine, na kome je takođe predstavljen Vodič za efikasnije rješavanje stečajnih predmeta

26.11.2019.

OKRUGLI STO – EFIKASAN STEČAJNI POSTUPAK Teslić, 13.11.2019.g

OKRUGLI STO – EFIKASAN STEČAJNI POSTUPAK Teslić, 13.11.2019.g

Brzo i efikasno procesuiranje predmeta ima ključnu ulogu u očuvanju i poboljšanju kvaliteta pravosudnog sistema što zahtjeva kontinuirane napore radi postizanja efikasnosti kao ključnog faktora za očuvanje vladavine prava.

14.11.2019.

   1 - 6 / 45  >