Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

Aktuelnosti

   1 - 6 / 59  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI ZA 2020 GODINU

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI ZA 2020 GODINU

Okružni privredni sud u Bijeljini, započeo je sa radom, kao novoosnovana pravosudna institucija prvog stepena, dana 01.05.2010 g shodno odredbi čl. 29 t. b) Zakona o sudovima Republike Srpske (Službeni glasnik Republike Srpske br. 27/2012)...

05.02.2021.

PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - INFORMACIJE ZA STRANKE U SPOROVIMA KOJI SE VODE PRED OKRUŽNIM PRIVREDNIM SUDOM U BIJELJINI

PRAVO NA SUĐENJE U RAZUMNOM ROKU - INFORMACIJE ZA STRANKE U SPOROVIMA KOJI SE VODE PRED OKRUŽNIM PRIVREDNIM SUDOM U BIJELJINI

Dana 01.01.2021. godine, stupio je na snagu Zakon o zaštiti prava na suđenje u razumnom roku (Službeni glasnik Republike Srpske br. 99/2020), kojim se uređuje zaštita prava na suđenje u razumnom roku...

01.02.2021.

PROGRAM RADA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI za 2021. godinu

PROGRAM RADA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI za 2021. godinu

Na osnovu čl. 48. st. 2 st. 3. Zakona o sudovima Republike Srpske («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 37/12, 44/15, 39/16 ,100/17), čl. 8. st. 1. tačka đ) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju («Službeni glasnik Republike Srpske», broj: 9/14 i 71/17), predsjednik Okružnog privrednog suda u Bijeljini dana 11.01.2021. g, donosi: Program rada za 2021. godinu...

11.01.2021.

RASPORED POSLOVA U OKRUŽNOM PRIVREDNOM SUDU U BIJELJINI za 2021. godinu

RASPORED POSLOVA U OKRUŽNOM PRIVREDNOM SUDU U BIJELJINI za 2021. godinu

Cilj donošenja Odluke o rasporedu poslova u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini za 2021. godinu jeste raspored poslova sudija i drugih zaposlenika suda u 2021. godini, sa ciljem njihove pune angažovanosti, maksimalnog i racionalnog korištenja radnog vremena te efikasnog i kvalitetnog obavljanja poslova i radnih zadataka radnog mjesta...

11.01.2021.

"SEDMICE SUDSKE NAGODBE"

"SEDMICE SUDSKE NAGODBE"

"Sedmice sudske nagodbe" u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini od 21. septembra do 02. oktobra 2020.godine

01.09.2020.

ODLUKA o privremenoj  organizaciji rada u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini u vezi pandemije COVID-19 (korona) virusa počev od 27.05.2020. g.

ODLUKA o privremenoj organizaciji rada u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini u vezi pandemije COVID-19 (korona) virusa počev od 27.05.2020. g.

Polazeći od činjenice da je u Republici Srpskoj, osnovom Odluke objavljene u Službenom glasniku Republike Srpske br. 48/20, ukinuto vanredno stanje za Republiku Srpsku proglašeno zbog epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom korona virusom 2019-nCoV...

28.05.2020.

   1 - 6 / 59  >