Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

 

Aktuelnosti

ODRŽAN SASTANAK PREDSJEDNIKA OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI SA PREDSTAVNICIMA ZBORA ADVOKATA BIJELJINA

Države vodjene vladavinom prava imaju obavezu da svoje sudske sisteme organizuju na način da pruže garanciju supremaciji vladavine prava i poštivanju osnovnih prava i sloboda u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, a sudije i advokati imaju značajnu ulogu u ispunjavanju ovog cilja na najbolji mogući način, iako imaju različite uloge u sudskim postupcima.

06.06.2019.

,,Sedmice sudske nagodbe“

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda

08.05.2019.

PROGRAM RADA ZA 2019.g 08.05.2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU OKRUŽNOG PRIVREDNOG SUDA U BIJELJINI ZA 2018 GODINU 08.02.2019.

više

Pozdravna riječ

Pozdravna riječ predsjednika suda

Dobrodošli na Web stranicu Okružnog privrednog suda u Bijeljini. Rad sudova ne može biti javan samo primjenom deklaratornog načela javnosti koje svoj osnov ima u ustavu i zakonu, već on to treba biti u svim segmentima u kojima je to dopušteno, uz istovremenu zaštitu načela samostalnosti i nezavisnosti sudova te sprečavanju bilo kakvih uticaja na sud i sudije...

16.10.2014.

više

Prijava sumnje na korupciju i druge nepravilnosti
Sudski predmeti – online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Obavljanje uvida u sudske spise i kopiranje

Kada stranka, njen punomoćnik ili drugo zainteresovano lice žele obaviti uvid u sudski spis, obraćaju se pismenim zahtjevom referentu za unos podataka, koji će o tome obavijestiti sudiju koji postupa u predmetnom spisu ili predsjednika suda ukoliko se predmet nalazi u arhivi i isti odobravaju uvid u spis.

16.10.2014.

Kontakti Okružnog privrednog suda Bijeljina

Okružni privredni sud Bijeljina Majora Dragutina Gavrilovića 10 76300 Bijeljina

15.10.2014.

Radno vrijeme

Radno vrijeme Okružnog privrednog suda u Bijeljini je od 07:00 do 15:00

13.10.2014.

Uvjerenja i potvrde iz registra privrednih subjekata

Sudski registar Okružnog privrednog suda Bijeljina izdaje sledeća uvjerenja i potvrde iz službene evidencije suda

13.10.2014.

Gdje mogu dobiti instrukcije za plaćanje

Gdje mogu dobiti instrukcije za plaćanje

13.12.2011.

više