Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

ODLUKA U VEZI VANREDNE SITUACIJE UZROKOVANE VIRUSOM CORONA

18.03.2020.

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

OKRUŽNI PRIVREDNI SUD U BIJELJINI

Broj:59-0-Su-20-000 153

Datum, 17.03.2020 g

 

Na osnovu člana 48. Zakona o sudovima Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 37/12, 44/15, 39/16, 100/17), člana 8. t.b) i i) Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju (Službeni glasnik Republike Srpske br. 9/14, 71/17), shodno preporukama Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine br. 08-02-2-1020-1/2020 od 15.03.2020 g i obavještenju Ministarstva pravde Republike Srpske br. 08.020/Sl-1/2020 od 16.03.2020 g, a u vezi pojave i širenja novog COVID – 19 (korona) virusa, predsjednik Okružnog privrednog suda u Bijeljini donosi

 

O D LU K U

o preventivnom djelovanju i sprečavanju širenja virusa Corona u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini

 

 

 

Član 1.

 

Ovom Odlukom, u cilju preventivnog djelovanja i sprečavanja širenja novog COVID – 19 (korona) virusa organizuje se rad i obavljanje poslova u Okružnom privrednom sudu u Bijeljini (u daljem tekstu: sud).

 

Član 2.

 

Mjere u pravcu preventivnog djelovanja i sprečavanja širenja virusa Corona (korona), u radu suda jesu sljedeće:

 

-          izvršiti dezinfekciju službenih prostorija suda  obezbjediti sva potrebna dezinfekciona sredstava i kontinuirano preduzimati sve mjere u skladu sa naredbama Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske koje se odnose na obavezno sprovodjenje mjera za reagovanje na bolesti izazvane novim COVID – 19 (korona) virusom u Republici Srpskoj

-          u periodu od 17.03.2020 g do 03.04.2020 g, sud će raditi skraćenim radnim vremenom od 07,00 sati do 13,00 sati u okviru kojeg će sudije i ostali zaposlenici suda obavljati nužne i neodložne poslove

-          prijem stranaka u sudu od strane predsjednika suda otkazuje se do prestanka uzroka posebnog režima rada u sudu

-          prijem i otprema pismena će se strankama koje nemaju punomoćnika advokata sa otvorenim fahom u sudu, vršiti isključivo putem pošte, s tim da će strankama odnosno njihovim punomoćnicima u periodu do 30.04.2020 g omogućiti preuzimanje presuda koje se imaju donijeti do tog datuma u prostorijama suda (imajući u vidu rok za žalbu)

-          otkazuju se sva zakazana ročišta zaključno sa 30.04.2020 g te su sve sudije u obavezi da hitno obavijeste stranke odnosno njihove punomoćnike o odgodi do ispunjenja uslova za njihovo neometano održavanje

-          neće se zakazivati nova ročišta, sve do prestanka uzroka posebnog režima rada u sudu

-          otkazuju se i svi pljenidbeni popisi i prodaja pokretnih stvari u izvršnim postupcima koji se vode u sudu, do ispunjenja uslova za njihovo neometano održavanje

-          primopredaja dokumentacije za potrebe promjena u sudskom registru izmedju APIF-a i suda,  vršiće su u prostorijama suda, dva puta sedmično i to utorkom i četvrtkom

 

 

Član 3.

 

Ova Odluka, mijenjaće se, shodno razvoju situacije u vezi širenja novog COVID – 19 (korona) virusa.

 

 

Član 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                     PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                           Gužvić Božana

 

 

 

DNA !

1.      Ministarstvo pravde Republike Srpske

2.      Viši privredni sud u Banja Luci

3.      Okružni centar sudske policije Bijeljina

4.      svim zaposlenima putem e-maila

5.      na oglasnu tablu suda

6.      su arhiva


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh