Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

OKRUGLI STO – EFIKASAN STEČAJNI POSTUPAK Mostar, 22.11.2019.g

26.11.2019.

Pored okruglog stola na temu “Efikasan stečajni postupak” koji je održan dana 13.11.2019. godine u Tesliću, održan je još jedan, u Mostaru dana 22.11.2019. godine, na kome je takođe predstavljen Vodič za efikasnije rješavanje stečajnih predmeta (Vodič), koji je Vodič jedan od rezultata Projekta unapređenja efikasnosti sudova i odgovornosti sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini – druga faza (Projekat ICEA) kojeg implementira VSTV BiH, a finansira ga Vlada Švedske.

Na oba okrugla stola se pored predstavljanja Vodiča razgovaralo i o tekućim dilemama u praksi postupanja po stečajnim predmetima, te su na kraju diskusija, usvojeni sljedeći zaključci:

 1. Konstatuje se da će izrađeni Vodič za efikasno upravljanje stečajnim postupkom biti od posebnog značaja za rad sudija koje se po prvi put susreću sa postupanjem u stečajnim postupcima, zatim za stečajne upravitelje, predsjednike sudova nadležnih za rješavanje stečajnih predmeta i predsjednike privrednih odjeljenja, kao i sve druge sudije koje rješavaju predmete proizišle iz stečajnog postupka ili su pokrenuti u vezi sa stečajnim postupkom.
 2. Najznačajniji uzroci koji dovode do dugotrajnosti stečajnog postupka, otežanog završetka i zaključenja stečajnog postupka su:
      •    Neblagovremeno pokretanje stečajnog postupka;
      •    Neriješeni imovinsko-pravni odnosi u pogledu imovine stečajnih dužnika;
      •    Zakonska rješenja koja otežavaju efikasno rješavanje stečajnih predmeta.
 3. Stoga, u vezi sa prethodnim zaključkom, potrebno je da sudije i stečajni upravnici kontinuirano vrše međusobnu razmjenu iskustava i informacija u skladu sa zakonskim ovlaštenjima.
 4. Potrebno je vršiti kontinuiranu edukaciju sudija i stečajnih upravnika s ciljem povećanja kvalitete vođenja stečajnog postupka i njegovog bržeg rješavanja.
 5. Potrebno je kontinuirano raditi na promovisanju primjene instituta reorganizacije u predmetima u kojima je reorganizacija moguća i ukoliko su ispunjeni zakonski uslovi, te uspješnim primjerima reorganizacije je potrebno dati veću medijsku pažnju.
 6. Kako bi stečajni postupak bio ekonomičan i efikasan, potrebno je kontinuirano unapređenje zakonskih rješenja, u skladu sa dobrom uporednom praksom, iskustvom u primjeni aktuelnog zakonodavstva kao i radi prilagođavanja propisa ekonomskoj realnosti.
 7. Veoma je bitno da referenti prilikom evidentiranja stečajnog dužnika u predmetima proisteklim iz stečajnog postupka i predmetima u vezi sa stečajem, dodavanjem oznake „u stečaju“ s ciljem pravovremenog informisanja sudije koji postupa u istim.
 8. Potrebno je adekvatno praćenje priliva i rješavanja predmeta proizišlih iz stečajnog postupka i u vezi sa stečajnim postupkom od strane predsjednika suda i šefova sudskih odjeljenja
 9. Poželjno je da stečajni upravnik, vodeći računa o interesima očuvanja stečajne mase, već prilikom popisa prava i obaveza stečajnog dužnika, izvrši analizu predmeta koji bi bili pogodni za rješavanje jednim od alternativnih načina rješavanja sporova (sudska nagodba, medijacija) i da predloži odboru povjerioca ovakav način rješavanja sporova.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

20191122_091343.jpg

20191122_091647.jpg

20191122_091504.jpg