Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Okružni privredni sud u
Bijeljini

NAJAVA AKTIVNOSTI – SEDMICA SUDSKE NAGODBE

08.10.2018.

Okružni privredni sud u Bijeljini, najavljuje „Sedmicu sudske nagodbe“, koja aktivnost će se provesti u periodu od 12.-23.novembra 2018 g, te poziva stranke u predmetima ovoga suda da već sada medjusobno kontaktiraju u pravcu pripremanja rješavanja spora  sudskom nagodbom.

Da podsjetimo, aktivnost „Sedmica sudske nagodbe“ se realizira u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa II kojeg finansira Vlada Norveške, a kojeg implementira Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine zajedno sa sudovima.

Šta je sudska nagodba? Riječ je ugovoru izmedju stranaka u sudskom sporu kojim one uredjuju svoje odnose kojima mogu slobodno raspolagati i koji ima snagu pravosnažne i izvršne sudske odluke koja se samo može poništavati u posebnom sudskom postupku. Sudska nagodba o predmetu spora može se zaključiti u toku cijelog postupka.

Privredni sporovi bi trebali biti ona vrsta sporova u kojima bi se trebao ostvariti veliki procenat njihovog okončanja zaključenjem sudske nagodbe, imajući u vidu da su parnične strane u ovim sporovima pravna lica i preduzetnici, koji su (ili bi trebali biti) lišeni emocionalnog pristupa razrješenju spornih odnosa iz jednog poslovnog odnosa, čime bi se izbjegli dugotrajni i iscrpljujući sudski postupci i brojni troškovi uzrokovani procesnim sudskim procedurama.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh